Start > FÖRETAG > Friskvårdsbidrag

Ett bidrag för friskare personal

Visst kostar det att investera i personalens hälsa, i alla fall om man ser det kortsiktigt. Men alternativet kan det bli ännu dyrare. Och det finns dessutom bidrag att få för att personalen ska hålla sig aktiv och må bra.

Skatteverket kallar det Skattefri personalvårdsförmån, vi kallar det Friskvårdsbidrag, och det går ut på att företagare kan erbjuda sin personal motion eller annan friskvård ”av enklare slag och mindre värde”. Det kan till exempel vara enstaka behandlingar, årskort på gym eller annan aktivitet. Kostnaden får inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Totalt ska det sammanlagda värdet av behandlingar eller aktiviteter inte överstiga ett ”mindre värde”, vilket enligt skatteverket motsvarar kostnaden för ett årskort på gym.

Friskvårdsbidraget måste rikta sig till alla anställda och den anställde ska komma överens med sin arbetsgivare om vilka aktiviteter som ingår i bidraget. Reglerna säger däremot att bidraget inte kan användas till tränings- eller motionsredskap, nikotinprodukter eller viktminskningspreparat..

Vad är det som gäller?

Läs mer om Friskvårdsbidraget