Start > OM OSS > Historik

Alla har en historia – vi har två

Oj, vad tjugo år går fort. Trender inom vår bransch har kommit och gått – och till och med hunnit komma tillbaka.

När vi startade Motionspalatset 1992 var det kroppsbyggning och workout som var i ropet. Det ersattes snart av ”fitness” och i dag är det hälsa och wellness som gäller. Men det är inte bara benämningen för det vi gör som har förändrats – det har även ni medlemmar gjort. Från början var vi framför allt en aktivitet för ungdomar, i dag tränar flera generationer hos oss och vi har ett åldersspann från 3 till 90 år. Alla med olika ambitioner och mål.

En del kommer till oss för att de vill förbättra sin hälsa, några vill bli bättre i en specifik idrott. Det kan handla om att man vill träna förebyggande eller rehabilitera sig från en skada, bara komma i form eller få mer energi och ork. En del tränar för gemenskapen och för att ha roligt tillsammans med andra.

MP har under de 20 åren som vi varit med på banan, vuxit rejält och i dag har vi två unika anläggningar. Men så har det inte alltid varit. När vi startade var vi faktiskt lite av pionjärer i Sverige, som med mottot ”lustfylld träning för vanligt folk” ville föra ut nyttan av motion, till Vänersborgarna. Vår bakgrund som sjukgymnaster gjorde det möjligt att tidigt koppla träning till hälsa och allmänt välbefinnande.

Under årens lopp har vi haft nöjet att få träffa tusentals trevliga människor som aktivt valt att påverka sin hälsa på ett lustfyllt sätt. Att hela tiden utvecklats har varit en självklarhet och ibland har vi varit med och satt trender – men också gått på minor och satsat fel.

Nu blickar vi framåt tillsammans med er medlemmar, gamla som nya, och fortsätter att
utveckla Motionspalatset till något som vi alla kan vara stolta över i framtiden.

Tore Gustafsson och Reijo Isokallio.